Astroloji Archive

Astroloji Tarihi

Astrolojinin kökenini incelemeye kelime anlamından başlayabiliriz. Astroloji kelimesi Yunanca asıllıdır. Astro kelimesi ile Logos kelimesinden türemiştir. Astro göksel cisimleri ifade eder, örneğin;

Burçların Kelime Anlamları

Günümüzde çok fazla ışıktan ve kirlilikten gökyüzünü net göremiyoruz. Ama yine de gökyüzü cisimlerinden anlam çıkarılması alışkanlığımız devam ediyor. Geçmiş uygarlıkların gök

Astroloji

Astroloji nedir sorusunu teknik olarak cevaplamak gerekirse; Yunanca’da yıldız anlamındaki astro ve bilim anlamındaki logos kelimelerinin birleşiminden oluşmuş olan astroloji, yıldızların ve

Astroloji

Astrolojinin tarihi insanoğlunun tarihi ile paralellik göstermektedir. İlk insanlar hayatta kalabilmek için geceye, gündüze ve en önemlisi mevsim değişimlerine ayak uydurmak zorundaydı.