İlk Çağ döneminde duvara çizilen resimlerle öyküsü başlayan büyü, milattan önceki dönemlerde etkisini arttırmaya başlamış ve Orta Çağ’ın başlarında altın dönemini yaşamıştır.