Diğer Fallar Archive

Fal Bakma Ritüeli

İlk çağlardan beri fal baktırmak konusunda ilgisi olan insanoğlu, tarihin çeşitli dönemlerinde çeşitli fallara merak salmış ya da çeşitli sebeplerle fal bakmak

İnternetten Fal Baktır

Kahvenin keşfedilişine dair net bir bilgi olmamakla birlikte bu konuda çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bunlardan en çok kabul göreni 8. yüzyılda Kaldi adında

Sarkaç Falı

Tarihsel geçmişte ilk medeniyetlerin bile kullandığı bir araç olan sarkacın günümüzdeki kullanım alanı daha geniş çaplı ve genellikle fal bakmak üzerinedir. Sarkaç

Yüz Falı

Kişilerin gözlerinin içine bakarak yalan söyleyip söylemediklerinin anlaşılması gibi, yüz yapılarına ve yüzlerinde bulunan organların ve kısımların biçimlerine bakılarak gerçek karakterleri hakkında

Yıldızname Yorumlama

Kişinin adı, doğum saati ve doğum yeri gibi kişisel bilgilerini kullanarak yorum yapılan ve insanın hayatı boyunca yani doğumundan ölümüne dek başına