Numeroloji Nedir Ve Ne İçin Kullanılır?

Numeroloji Nedir Ve Ne İçin Kullanılır?Eski uygarlıklardan günümüze, sayıların evren içerisinde derin anlamlar taşıdığına inanılmaktadır. Her şey sayıdır ve sayı her şeydir. Sayılara yüklenen bu değerlerin, insan hayatını şekillendirmede önemli bir etkisinin olduğuna da inanılmaktadır. Astrolojide numeroloji nedir? diye bakıldığında, burada her insanın ismindeki harflerin tek tek bir sayısal değere sahip olduğu ve bu sayısal değer hesaplandığında kişinin kader sayısının belirlendiği görülmektedir. Bu durumda, kişi kendini daha derinlemesine tanıma ve sayıların hayatı nasıl şekillendirdiğini anlama fırsatı yakalamaktadırlar.

 

Numeroloji, kişiye hangi konularda yol gösterir?

Numeroloji, ilk olarak kişinin kendini daha derinlemesine tanımasına yardımcı olmaktadır. Kaderin hangi yönde ilerleyeceği ve yaşam çizgisinin nasıl gittiği, ne olduğu hakkında bilgi verir. Kişinin yeteneklerinin ve şanslı olduğu alanların belirlenmesini sağlar. Bu yolda üstesinden gelinmesi gereken engellerin neler olduğunu gözler önüne serer. Doğum anında kişiye verilen ve onu diğerlerinden ayıran özelliklerin neler olduğunu göstererek, bunları kullanabilme konusunda bilgi verir. Hayatı şekillendiren bilinçaltı etkilerinin neler olduğunun keşfedilmesini sağlayarak, kişiye bunları daha uyumlu kullanabilmesi için rehberlik eder.

Numeroloji Nedir Ve Ne İçin Kullanılır?

 Numeroloji hesaplaması nasıl yapılır?

Numerolojiye göre her rakamın bir değeri olduğu gibi, kişinin ismindeki her harfin de farklı bir değeri vardır. Numeroloji hesaplamada en çok kullanılan yöntem, Pythagoran yöntemidir. Hesaplama yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli durum, doğum anında verilen tam ismin ve soyadın kullanılmasıdır. Evlenme gibi durumlarla soyadı değişmiş kişilerin de mutlaka eski soyadlarını kullanmaları gerekmektedir. İsim ve soyadındaki rakamların toplamı kader sayısını vermektedir ve her sayının açıklaması farklıdır. Her harf, farklı bir sayıya denk gelmektedir.

A, J, S ve Ş 1 rakamına karşılık gelirken, B, K, T 2; Ç, C, L, U, Ü 3; D, M, V 4; E, N, W 5; F, O, Ö, X 6; G, Ğ, P, Y 7; H, Q, Z 8; I, İ, R 9 rakamına karşılık gelmektedir. Bu sayılar kullanılarak isim ve soy isimdeki harfler tek rakamlı bir sayı kalana kadar toplanır ve sonucu kader sayısını verir. Doğum tarihindeki rakamlar kullanılarak yapılan numeroloji hesaplaması da kişilik sayısını vermektedir. Bu da bireyin nasıl bir kişiliğe sahip olduğu hakkında bilgi vermektedir. Bu hesaplamaları tek tek yapmak istemeyen kişiler için, internet üzerinden bu hesaplamaları otomatik olarak yapan siteler de bulunmaktadır.